Bedragen per jaar

Senioren € 298,00
Student (voltijd studerend) € 238,00
A - Jeugd (17 - 18 jaar) € 228,00
B - Jeugd (15 - 16 jaar) € 200,00
C - Jeugd (13 - 14 jaar) € 190,50
D - Jeugd (11 - 12 jaar) € 178,00
E - Jeugd (09 - 10 jaar) € 147,00
F - Jeugd (07 - 08 jaar) € 116,50
Recreanten € 157,00
Trainingslid € 157,00
Niet spelend lid € 55,00
Bank ING bank rekeningnummer  NL85 INGB 0000 260390

Betaling van de contributie dient plaats te vinden per half jaar (seniorleden) of per jaar (jeugdleden) d.m.v. het overmaken op girorekening NL85 INGB 0000 260390 t.n.v. RHV De Meeuwen, o.v.v. voor- en achternaam lid en het team waarin gespeeld wordt

U wordt geacht op de hoogte te zijn van onze statuten en huishoudelijk reglement. Een exemplaar kan op uw verzoek worden overhandigd.

Het tijdens de wedstrijden verplichte tenue is beschreven in het huishoudelijk reglement een bestaat uit een wit shirt met korte mouwen en ronde hals, korte witte broek en witte sokken. Het reserveshirt is donkerblauw, eveneens met korte mouwen en ronde hals. Meer informatie hierover ontvangt u na inleveren van uw aanmeldingsformulier.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk, vóór 1 mei van enig jaar te geschieden bij het secretariaat.

U dient het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Graag zien wij het aanmeldingsformulier, samen met een recente pasfoto retour. Bij aanmelding van een minderjarig lid dient de ouder en/of verzorger mede te ondertekenen

Wij wensen u een prettige tijd toe als lid van onze vereniging.
Secretariaat
R.H.V. De Meeuwen

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.