Uitnodiging Algemene ledenvergadering RHV De Meeuwen

Voor ereleden, leden van verdienste, stemgerechtigde leden en ouders/verzorgers van leden van R.H.V. De Meeuwen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 18 juni 2018. Aanvang 20.00 uur Locatie: clubgebouw Abeelweg 233

Agenda
1. 1. Opening
2. 2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. 3. Vaststellen notulen ALV van 19 juni 2017
4. 4. Jaarverslag voorzitter (inclusief financieel jaarverslag)
5. 5. Verslag financiële commissie
6. 6. Jaarverslag TC
7. 7. Verkiezingen en commissies volgend seizoen
8. 8. Begroting 2018/2019 en contributie voorstel
9. 9. Wat verder ter tafel komt
10. 10. Rondvraag
11. 11. Sluiting

Uitgenodigd worden alle leden, ereleden en leden van verdienste (met uitzondering van de mini’s, D-, C-, en B- jeugd) èn belangstellende ouders/verzorgers van onze jeugdleden.
Stemgerechtigd zijn alle leden vanaf 16 jaar. Bij verhindering graag afmelden bij het secretariaat. Cock Jan Vonk, Wessel Gansfortweg 141 3052 KM Rotterdam. secretariaat@rhvdemeeuwen.nl
Het bestuur.

Print/download versie Uitnodiging en agenda ALV 2018

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.