Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk, vóór 1 mei van enig jaar te geschieden bij het Secretariaat per e-mail